ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК
Державного вищого навчального закладу
"Український державний хіміко-технологічний університет"

Опис журналу

ISSN(Print): 2415-3974

ISSN(Online): 2664-2670

Засновником журналу «Економічний вісник»/«Экономический вестник» є Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет». Журнал видається з 2015 року.

Редакційна колегія:

 • Головний редактор к.е.н., проф. Колесніков Володимир Петрович
 • Замісник головного редактора д.е.н., проф. Ткаченко Алла Михайлівна
 • Відповідальний секретар д.е.н., доц. Комірна Віталіна Віталіївна
 • Секретар к.е.н., доц. Чернишева Олена Михайлівна

Журнал виходить з періодичністю 2 номери у рік і публікує виконані на високому науковому рівні оригінальні статті, а також оглядові роботи, що присвячені різноманітним аспектам економіки, маркетингу, менеджменту, підприємництву, товарознавству, фінансам та бізнесу.

Економічний вісник публікує статті в пріоритетних областях економіки:

 • економічна наука, основні економічні концепції, теорія;
 • динаміка економіки. Економічний розвиток;
 • математична економіка;
 • історія економічних теорій, доктрин, догм;
 • працевлаштування, економіка парці;
 • регіональна економіка;
 • форми організацій та співробітництва в економіці;
 • фінанси;
 • економічне становище. Економічна політика. Управління та планування;
 • виробництво. Послуги. Ціни;
 • торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка;
 • бухгалтерський облік;
 • організація виробництва, менеджмент. Економіка підприємства;
 • маркетинг;
 • реклама. Служба зовнішньої інформації та реклами (паблік рілейшнз)

Редколегія також приймає до друку статті, пов’язані з новими й такими, що активно розвиваються, галузями економіки, підприємництва та товарознавства (послуги, торгівля, менеджмент, маркетинг, біржова діяльність, математичне моделювання економічних процесів, аналітика економічно-фінансових ризиків, економічна безпека).

Журнал публікує статті на український, англійській та російській мовах.

Журнал «Економічний вісник»/«Экономический вестник» рекомендований як фахове видання з економіки (Постанова Президії ВАК України № 515 від 12.05.16).