ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК
Державного вищого навчального закладу
"Український державний хіміко-технологічний університет"

Мета та сфера діяльності журналу

ISSN (Print): 2415-3974

ISSN (Online): 2664-2670

     Журнал «Економічний вісник Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» («Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ») є науковим виданням з питань економіки і бізнесу. Видається з 2015 року (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації в Міністерстві юстиції України КВ № 21604-11504Р від 18.08.2015).

     Періодичність виходу журналу – 2 рази на рік (№ 1 – червень, № 2 – грудень).

Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975» збірник наукових праць «Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України.

Збірник публікує виконані на високому науковому рівні оригінальні статті у галузях соціальних та поведінкових наук, управління та адміністрування, міжнародних відносин за спеціальностями 051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 292 Міжнародні економічні відносини.

З 2016 року журнал «Економічний вісник Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»» індексується міжнародною наукометричною базою Index Copernicus International Journals Master List, ICV 2018: 67.87; 2019: 80.79.

Збірник наукових праць включено до міжнародних баз Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Assess Journals (DOAJ).

DOI prefix: http://dx.doi.org/10.32434/2415-3974 (CrossRef).

Вид видання – збірник.

Засновником та видавником журналу є Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет».     

Видавництво: Редакційно-видавничий відділ ДВНЗ УДХТУ, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 8, тел. +38 (056) 746-23-59 (свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 5026 від 16.12.2015).

     Метою журналу «Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ» є розвиток науки і освіти та публікація статей і оглядів з усіх наукових напрямків, що стосуються економіки, маркетингу та менеджменту. До розгляду приймаються виконані на високому науковому рівні оригінальні статті та оглядові роботи, що висвітлюють теоретичні та прикладні аспекти розвитку сучасних економічних систем.

     Рубрики журналу:

 • економічна наука, основні економічні концепції, теорія;
 • динаміка економіки. Економічний розвиток;
 • математична економіка;
 • історія економічних теорій, доктрин, догм;
 • працевлаштування, економіка праці;
 • регіональна економіка;
 • форми організації та співробітництва в економіці;
 • фінанси;
 • економічне становище. Економічна політика. Управління та планування;
 • виробництво. Послуги. Ціни;
 • торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка;
 • бухгалтерський облік;
 • організація виробництва, менеджмент. Економіка підприємства;
 • маркетинг;
 • реклама. Служба зовнішньої інформації та реклами (паблік рілейшнз)

Редколегія також приймає до друку статті, пов’язані з новими й такими, що активно розвиваються, галузями економіки, маркетингу, менеджменту, підприємництва, економіко-математичного моделювання та фінансів (послуги, торгівля, біржова діяльність, аналітика економічно-фінансових ризиків, економічна безпека).

     Мови публікації – англійська, українська, російська.

     «Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ» – журнал відкритого доступу, відповідно до якого усі статті доступні для широкого кола користувачів у мережі Інтернет. Будь-який користувач має змогу читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, роздруковувати, здійснювати пошук та посилатися на повні тексти статей журналу, використовувати їх в законних цілях без фінансових, юридичних та технічних бар’єрів, окрім тих, які відокремлені від доступу до самої мережі Інтернету.

Cтатті доступні читачам безкоштовно. В будь-якому випадку використання матеріалів статей журналу бібліографічне посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному сайті журналу є обов’язковим.

Усі статті, опубліковані у журналі «Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ», ліцензуються Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY).

Creative Commons License

Повні версії статей журналу розміщуються у відкритому доступі на сайтах журналу та Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.