ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК
Державного вищого навчального закладу
"Український державний хіміко-технологічний університет"

Редакційна колегія журналу

Головний редактор:

 • Колесніков Володимир Петрович к.е.н., проф. ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”

Замісник головного редактора:

 • Ткаченко Алла Михайлівна д.е.н., проф. ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”

Відповідальний секретар:

 • Комірна Віталіна Віталіївна д.е.н., доц. ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”

Секретар:

 • Рябцева Ольга Євгенівна к.е.н., доц. ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”

Члени редакційної колегії:

 • Бурмістров Костянтин Сергійович д.х.н., ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”
 • Гармідер Лариса Дмитрівна д.е.н., ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”
 • Дубницький Володимир Іванович д.е.н., ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет”
 • Каніщенко Олена Леонідівна д.е.н., Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
 • Левченко Наталія Михайлівна д.держ.упр., Запорізький національний технічний університет
 • Логутова Тамара Григорівна д.е.н., ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”, завідувач кафедри інноватики та управління
 • Матвійчук Андрій Вікторович д.е.н., ВНЗ “Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана”
 • Нікілєва Наталія Олексіівна к.е.н., ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”
 • Пожуєва Тетяна Олександрівна д.е.н., ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”
 • Покотаєва Ольга Вікторівна д.е.н., д.юр.н., Класичний приватний університет
 • Порохня Василь Михайлович д.е.н., д.т.н., директор Інституту післядипломної освіти Класичного приватного університету
 • Потьомкін Дмитро Миколайович к.е.н., ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”
 • Прялін Михайло Анатолійович д.т.н., ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”
 • Радін В’ячеслав Миколайович к.е.н., ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”
 • Репіна Інна Миколаївна д.е.н., ВНЗ “Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана”
 • Старостіна Алла Олексіївна д.е.н., Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
 • Чупріна Наталія Миколайвна к.е.н., ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”
 • Шкарлет Сергій Миколайович д.е.н., Чернігівський національний технологічний університет