ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК
Державного вищого навчального закладу
"Український державний хіміко-технологічний університет"

Редакційна колегія журналу

Головний редактор:

 • Колесніков Володимир Петрович к.е.н., проф. ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”

Замісник головного редактора:

 • Ткаченко Алла Михайлівна д.е.н., проф. ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”

Відповідальний секретар:

 • Комірна Віталіна Віталіївна д.е.н., доц. ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”

Секретар:

 • Чернишева Олена Михайлівна к.е.н., доц. ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”

Члени редакційної колегії:

 • НАУМЕНКО Олександр Петрович, завідувач кафедри обладнання та технології харчових виробництв ДВНЗ УДХТУ, д.т.н., проф.
 • ГАРМІДЕР Лариса Дмитрівна, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва ДВНЗ УДХТУ, д.е.н., доц.
 • ДЕВАДЗЕ Анзор Хемідович, керівник департаменту туризму Батумського державного університету ім. Шота Руставелі (Грузія), к.е.н., проф.
 • ДРАШКОВИЧ Веселин, керівник докторських студій морського факультету (Котор) Університету Чорногорії (Підгориця, Чорногорія), д.е.н., проф.
 • ДУБНИЦЬКИЙ Володимир Іванович, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки ДВНЗ УДХТУ, д.е.н., проф.
 • КАНІЩЕНКО Олена Леонідівна, професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д.е.н., проф.
 • ЛЕВЧЕНКО Наталія Михайлівна, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка», д.держ.упр., проф.
 • ЛОГУТОВА Тамара Григорівна, завідувач кафедри інноватики та управління ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», д.е.н., проф.
 • МАТВІЙЧУК Андрій Вікторович, Генеральний директор Наукового парку ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», д.е.н., проф.
 • НІКІЛЄВА Наталія Олексіївна, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ДВНЗ УДХТУ, к.е.н., доц.
 • ПОЖУЄВА Тетяна Олександрівна, завідувач кафедри менеджменту та фінансів ДВНЗ УДХТУ, д.е.н., доц.
 • ПОКАТАЄВА Ольга Вікторівна, перший проректор Класичного приватного університету (Запоріжжя), д.е.н., д.юрид.н., проф.
 • РЯБЦЕВА Ольга Євгенівна, доцент кафедри менеджменту та фінансів ДВНЗ УДХТУ, к.е.н.
 • СЕЙДАХМЕТОВ Марат Канимбекович, декан факультету економіки та фінансів Південно Казахстанського державного університету ім.. М. Ауезова (Казахстан), к.е.н., доц.
 • СТАРОСТІНА Алла Олексіївна, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д.е.н., проф.
 • СТРЕЛЬЧЕНКО Інна Іллівна – доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ДВНЗ УДХТУ, к.е.н., доц.
 • ФЕДУЛОВА Світлана Олександрівна, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ДВНЗ УДХТУ, д.е.н., доц.
 • ФРОЛОВА Лариса Володимирівна, зав. каф. підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету, д.е.н., проф.
 • ЧУПРИНА Наталія Миколаївна, декан економічного факультету ДВНЗ УДХТУ, к.е.н., доц.
 • ШКАРЛЕТ Сергій Миколайович, ректор Чернігівського національного технологічного університету, д.е.н., проф.
 • ЯВОРСЬКА Моніка, регіональний директор Суспільної академії наук  у Кракові (Польща), PhD, проф.