ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК
Державного вищого навчального закладу
"Український державний хіміко-технологічний університет"

Процедура розгляду та публікації матеріалів

До розгляду приймаються виконані на високому науковому рівні оригінальні статті, що висвітлюють теоретичні та прикладні аспекти розвитку сучасних економічних систем.

Статтям, написаним англійською мовою на високому професійному рівні (у тому числі статтям авторських колективів з різних країн), надається пріоритет під час розгляду редакційною колегією та публікації.

Для публікації автори подають до редакції журналу наступні матеріали: рукопис статті двома мовами (англійська (оригінал) та переклад українською (надсилається обов’язково)); відомості про авторів; рецензія статті, підписана доктором економічних наук (якщо серед співавторів немає доктора економічних наук); згода на передачу прав від авторів до видавника; ксерокопія чи сканована копія документу про сплату вартості публікації.

Вказані матеріали у електронному вигляді надсилаються секретарю Чернишевій Олені Михайлівні на електронну скриньку ek.visnik@gmail.com.
Поштова адреса редакції: ДВНЗ УДХТУ, проспект Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005, Україна.

Процес подачі та публікації матеріалів передбачає етапи: отримання матеріалів; перевірка статті на відповідність меті і рубрикам журналу, структурі та вимогам до оформлення, перевірка статті на плагіат; рецензування статті; редагування статті; формування поточного номеру журналу; публікація статті (рис.).

Після опублікування усі статті знаходяться у відкритому доступі на сайті журналу у розділі Архів та у відповідних розділах сайту Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського