ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК
Державного вищого навчального закладу
"Український державний хіміко-технологічний університет"

Положення про авторські права, конфіденційність та конфлікт інтересів

Після прийняття статті до друку в журналі «Економічний вісник Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» автори мають підписати згоду на передачу прав від авторів до видавника та надіслати її на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) журналу.

 

Автори мають право без узгодження з редколегією та засновником використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою, для написання власних дисертацій, підготовки тез, доповідей конференцій та усних презентацій, а також розміщувати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного web-сайту журналу) на персональних та некомерційних web-ресурсах, а також на web-ресурсах установ, де вони працюють (включно з електронними інституційними репозитаріями).

 

В будь-якому випадку використання матеріалів статей журналу бібліографічне посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному сайті журналу є обов’язковим.

 

Редакція журналу «Економічний вісник Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» керується Законом України №2297-VI від 01.06.2010 «Про захист персональних даних» для збереження конфіденційності індивідуальної інформації, отриманої від авторів. При підписанні згоди на передачу прав від авторів до видавника автори надають видавникові право обробляти та використовувати їхні персональні дані (посада, місце роботи, науковий ступінь і вчене звання, службовий і домашній телефони, ORCID ID, e-mail і поштова адреса для переписки) в процесах, пов’язаних з опублікуванням статті. Під час процедури розгляду матеріалів статті редакція використовує службовий і домашній телефони, e-mail і поштову адресу для переписки з авторами. Разом з матеріалами статті редакція опубліковує дані про місце роботи, ORCID ID та e-mail авторів.

Відповідальність за опублікування персональних даних осіб, зазначених у тексті статті, несе(уть) автор(и).

 

В процесі опублікування статей редакція дотримується мети та сфери діяльності журналу, керується виключно положеннями про процедури розгляду, рецензування та публікації матеріалів, нормами і правилами публікаційної етики та політики стосовно плагіату, здійснює редакційні збори та використовує джерела фінансування, зазначені на сайті журналу, а також забезпечує своєчасне оновлення сайту.