ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК
Державного вищого навчального закладу
"Український державний хіміко-технологічний університет"

Редакційна колегія та власник журналу

Головний редактор

ГАРМІДЕР Лариса Дмитрівна, завідувач кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки ДВНЗ УДХТУ, д.е.н., проф.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7837-2734

Заступник головного редактора

ТКАЧЕНКО Алла Михайлівна, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка», д.е.н., проф.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1061-4594

Відповідальний секретар

КОМІРНА Віталіна Віталіївна, декан факультету соціально-медичних наук Європейського соціально-технологічного університету (м. Радом, Польща), д.е.н., проф.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9298-3010

Секретар

ЧЕРНИШЕВА Олена Михайлівна, доцент кафедри менеджменту та фінансів ДВНЗ УДХТУ, к.е.н., доц.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3798-3771

 

 Члени редакційної колегії:

вітчизняні

 • ДУБНИЦЬКИЙ Володимир Іванович, професор кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, д.е.н., проф.
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3007-6116
 • КАНІЩЕНКО Олена Леонідівна, професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д.е.н., проф.
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2109-3368
 • КОЛЕСНІКОВ Володимир Петрович, завідувач кафедри маркетингу та логістики ДВНЗ УДХТУ, к.е.н., проф.
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6507-0577
 • ЛЕВЧЕНКО Наталія Михайлівна, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка», д.держ.упр., проф.
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3283-6924
 • ЛОГУТОВА Тамара Григорівна, завідувач кафедри інноватики та управління ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», д.е.н., проф.
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5664-2908
 • МАТВІЙЧУК Андрій Вікторович, Генеральний директор Наукового парку ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», д.е.н., проф.
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8911-5677
 • НАУМЕНКО Олександр Петрович, завідувач кафедри обладнання та технології харчових виробництв ДВНЗ УДХТУ, д.т.н., проф.
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5115-1584
 • НІКІЛЄВА Наталія Олексіївна, доцент кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки ДВНЗ УДХТУ, к.е.н., доц.
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1097-6536
 • ПОЖУЄВА Тетяна Олександрівна, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка», д.е.н., проф.
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9895-2557
 • ПОКАТАЄВА Ольга Вікторівна, перший проректор Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), д.е.н., д.юрид.н., проф.
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3897-6845
 • СТАРОСТІНА Алла Олексіївна, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д.е.н., проф.
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5898-7966
 • СТРЕЛЬЧЕНКО Інна Іллівна – професор кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки ДВНЗ УДХТУ, д.е.н., доц
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5179-4304
 • ФЕДУЛОВА Світлана Олександрівна, професор кафедри глобальної економіки ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», д.е.н., проф
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5163-3890
 • ФРОЛОВА Лариса Володимирівна, зав. каф. підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету, д.е.н., проф.
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7964-8173
 • ШКАРЛЕТ Сергій Миколайович, ректор Чернігівського національного технологічного університету, д.е.н., проф.
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2062-3662

зарубіжні

 • ДЕВАДЗЕ Анзор Хемідович, керівник департаменту туризму Батумського державного університету ім. Шота Руставелі (Грузія), к.е.н., проф.
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6344-7385
 • ДРАШКОВИЧ Веселин, керівник докторських студій морського факультету (Котор) Університету Чорногорії (м. Підгориця, Чорногорія), д.е.н., проф.
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3968-422X
 • СЕЙДАХМЕТОВ Марат Канимбекович, декан факультету економіки та фінансів Південно Казахстанського державного університету ім. М. Ауезова (Казахстан), к.е.н., доц.
  ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1245-327Х

Засновником та видавником журналу є Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет».

 Контакти

Сайт – http://ek-visnik.dp.ua

Україна, 49005, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 8

ek.visnik@gmail.com

+38 (056) 746-17-84, +38 (063) 497-07-87 (Viber), +38 (067) 710-10-78 (Telegram)