ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК
Державного вищого навчального закладу
"Український державний хіміко-технологічний університет"

Редакційна колегія та власник журналу

Головний редактор – КОЛЕСНІКОВ Володимир Петрович, завідувач кафедри маркетингу ДВНЗ УДХТУ, к.е.н., проф.

Замісник головного редактора – ТКАЧЕНКО Алла Михайлівна, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка», д.е.н., проф.

Відповідальний секретар – КОМІРНА Віталіна Віталіївна, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки ДВНЗ УДХТУ, д.е.н., проф.

Секретар – ЧЕРНИШЕВА Олена Михайлівна, доцент кафедри менеджменту та фінансів ДВНЗ УДХТУ, к.е.н.

 

Члени редакційної колегії:

вітчизняні

 • НАУМЕНКО Олександр Петрович, завідувач кафедри обладнання та технології харчових виробництв ДВНЗ УДХТУ, д.т.н., проф.
 • ГАРМІДЕР Лариса Дмитрівна, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва ДВНЗ УДХТУ, д.е.н., доц.
 • ДУБНИЦЬКИЙ Володимир Іванович, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки ДВНЗ УДХТУ, д.е.н., проф.
 • КАНІЩЕНКО Олена Леонідівна, професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д.е.н., проф.
 • ЛЕВЧЕНКО Наталія Михайлівна, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка», д.держ.упр., проф.
 • ЛОГУТОВА Тамара Григорівна, завідувач кафедри інноватики та управління ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», д.е.н., проф.
 • МАТВІЙЧУК Андрій Вікторович, Генеральний директор Наукового парку ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», д.е.н., проф.
 • НІКІЛЄВА Наталія Олексіївна, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ДВНЗ УДХТУ, к.е.н., доц.
 • ПОЖУЄВА Тетяна Олександрівна, завідувач кафедри менеджменту та фінансів ДВНЗ УДХТУ, д.е.н., доц.
 • ПОКАТАЄВА Ольга Вікторівна, перший проректор Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), д.е.н., д.юрид.н., проф.
 • РЯБЦЕВА Ольга Євгенівна, доцент кафедри менеджменту та фінансів ДВНЗ УДХТУ, к.е.н.
 • СТАРОСТІНА Алла Олексіївна, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д.е.н., проф.
 • СТРЕЛЬЧЕНКО Інна Іллівна – доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ДВНЗ УДХТУ, к.е.н., доц.
 • ФЕДУЛОВА Світлана Олександрівна, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ДВНЗ УДХТУ, д.е.н., доц.
 • ФРОЛОВА Лариса Володимирівна, зав. каф. підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету, д.е.н., проф.
 • ЧУПРИНА Наталія Миколаївна, декан економічного факультету ДВНЗ УДХТУ, к.е.н., доц.
 • ШКАРЛЕТ Сергій Миколайович, ректор Чернігівського національного технологічного університету, д.е.н., проф.

 

зарубіжні

 • ДЕВАДЗЕ Анзор Хемідович, керівник департаменту туризму Батумського державного університету ім. Шота Руставелі (Грузія), к.е.н., проф.
 • ДРАШКОВИЧ Веселин, керівник докторських студій морського факультету (Котор) Університету Чорногорії (м. Підгориця, Чорногорія), д.е.н., проф.
 • СЕЙДАХМЕТОВ Марат Канимбекович, декан факультету економіки та фінансів Південно Казахстанського державного університету ім. М. Ауезова (Казахстан), к.е.н., доц.
 • ЯВОРСЬКА Моніка, регіональний директор Суспільної академії наук  у Кракові (Польща), PhD, проф.

 

Засновником та видавником журналу є Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет».

 

Контакти

Україна, 49005, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 8

ek.visnik@gmail.com

+38 (0562) 47-14-83, +38 (063) 497-07-87 (Viber), +38 (067) 710-10-78 (Telegram)