ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК
Державного вищого навчального закладу
"Український державний хіміко-технологічний університет"

Редакційна колегія та власник журналу

Головний редактор

ГАРМІДЕР Лариса, завідувач кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки ДВНЗ УДХТУ, д.е.н., проф.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7837-2734

Заступник головного редактора

ТКАЧЕНКО Алла, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка», д.е.н., проф.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1061-4594

Відповідальний секретар

КОМІРНА Віталіна, декан факультету соціально-медичних наук Європейського соціально-технологічного університету (м. Радом, Республіка Польща), д.е.н., проф.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9298-3010

Секретар

ЧЕРНИШЕВА Олена, доцент кафедри менеджменту та фінансів ДВНЗ УДХТУ, к.е.н., доц.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3798-3771

 

 Члени редакційної колегії:

вітчизняні

  • КАНІЩЕНКО Олена, професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д.е.н., проф.

  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2109-3368

  • ЛЕВЧЕНКО Наталія, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка», д.держ.упр., проф.

  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3283-6924

  • ЛОГУТОВА Тамара, завідувач кафедри інноватики та управління ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м.Маріуполь, д.е.н., проф.

  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5664-2908

  • МАТВІЙЧУК Андрій, Генеральний директор Наукового парку ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», д.е.н., проф.

  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2109-3368

  • НАУМЕНКО Олександр, завідувач кафедри обладнання та технології харчових виробництв ДВНЗ УДХТУ, д.т.н., проф.

  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5115-1584

  • НІКІЛЄВА Наталія, доцент кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки ДВНЗ УДХТУ, к.е.н., доц.

  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1097-6536

  • ПОЖУЄВА Тетяна, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка», д.е.н., проф.

  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9895-2557

  • ПОКАТАЄВА Ольга, перший проректор Класичного приватного університету, м. Запоріжжя, д.е.н., д.юрид.н., проф.

  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3897-6845

  • РЯБЦЕВА Ольга, доцент кафедри менеджменту та фінансів ДВНЗ УДХТУ, к.е.н.

  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9440-1494

  • СТАРОСТІНА Алла, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д.е.н., проф.

  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5898-7966

  • СТРЕЛЬЧЕНКО Інна, професор кафедри міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро, д.е.н., доц.

  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5179-4304

  • ФЕДУЛОВА Світлана, професор кафедри глобальної економіки ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро, д.е.н., проф.

  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5163-3890

  • ФРОЛОВА Лариса, зав. каф. підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету, д.е.н., проф.

  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7964-8173

  • ЧУПРИНА Наталія, професор кафедри маркетингу та логістики ДВНЗ УДХТУ, д.е.н., проф.

  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4035-8934

зарубіжні

 • ДЕВАДЗЕ Анзор, керівник департаменту туризму Батумського державного університету ім. Шота Руставелі, Республіка Грузія, к.е.н., проф.
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6344-7385
 • ДРАШКОВИЧ Веселин, керівник докторських студій морського факультету (Котор) Університету Чорногорії, м. Підгориця, Республіка Чорногорія, д.е.н., проф.
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3968-422X
 • СЕЙДАХМЕТОВ Марат, декан факультету економіки та фінансів Південно Казахстанського державного університету ім. М. Ауезова, м. Шимкент, Республіка Казахстан, к.е.н., доц.
  ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1245-327Х
 • ЯВОРСЬКА Моніка, регіональний директор Суспільної академії наук  у Кракові, Республіка Польща, PhD, проф.
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3887-294X

Засновником та видавником журналу є Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет».

 Контакти

Сайт – http://ek-visnik.dp.ua

Україна, 49005, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 8

ek.visnik@gmail.com

+38 (056) 746-17-84, +38 (063) 497-07-87 (Viber), +38 (067) 710-10-78 (Telegram)