ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК
Державного вищого навчального закладу
"Український державний хіміко-технологічний університет"

Архів за 2015р, номер журналу 2

ЕКОНОМIЧНА НАУКА, ОСНОВНI ЕКОНОМIЧНI КОНЦЕПЦIЇ, ТЕОРIЯ

ДИНАМIКА ЕКОНОМIКИ. ЕКОНОМIЧНИЙ РОЗВИТОК

МАТЕМАТИЧНА ЕКОНОМIКА

ФОРМИ ОРГАНIЗАЦIЙ ТА СПIВРОБIТНИЦТВА В ЕКОНОМIЦI

ФIНАНСИ

ЕКОНОМIЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМIчНА ПОЛIТИКА. УПРАВЛIННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ. ВИРОБНИЦТВО. ПОСЛУГИ. ЦIНИ

ОРГАНIЗАЦIЯ ВИРОБНИЦТВА, МЕНЕДЖМЕНТ. ЕКОНОМIКА ПIДПРИЄМСТВА

МАРКЕТИНГ