ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК
Державного вищого навчального закладу
"Український державний хіміко-технологічний університет"

Архів за 2015р, номер журналу 1

ЕКОНОМIЧНА НАУКА, ОСНОВНI ЕКОНОМIЧНI КОНЦЕПЦIЇ, ТЕОРIЯ

ДИНАМIКА ЕКОНОМIКИ. ЕКОНОМIЧНИЙ РОЗВИТОК

МАТЕМАТИЧНА ЕКОНОМIКА

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ЕКОНОМIКА ПРАЦI

РЕГIОНАЛЬНА ЕКОНОМIКА

ФОРМИ ОРГАНIЗАЦIЙ ТА СПIВРОБIТНИЦТВА В ЕКОНОМIЦI

ФIНАНСИ

ЕКОНОМIЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМIЧНА ПОЛIТИКА. УПРАВЛIННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ. ВИРОБНИЦТВО. ПОСЛУГИ. ЦIНИ

ТОРГIВЛЯ. МIЖНАРОДНI ЕКОНОМIЧНI ВIДНОСИНИ. СВIТОВА ЕКОНОМIКА

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛIК

ОРГАНIЗАЦIЯ ВИРОБНИЦТВА, МЕНЕДЖМЕНТ. ЕКОНОМIКА ПIДПРИЄМСТВА

МАРКЕТИНГ
ЕКОНОМIЧНА НАУКА, ОСНОВНI ЕКОНОМIЧНI КОНЦЕПЦIЇ, ТЕОРIЯ

ДИНАМIКА ЕКОНОМIКИ. ЕКОНОМIЧНИЙ РОЗВИТОК

МАТЕМАТИЧНА ЕКОНОМIКА

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ЕКОНОМIКА ПРАЦI

РЕГIОНАЛЬНА ЕКОНОМIКА

ФОРМИ ОРГАНIЗАЦIЙ ТА СПIВРОБIТНИЦТВА В ЕКОНОМIЦI

ФIНАНСИ

ЕКОНОМIЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМIЧНА ПОЛIТИКА. УПРАВЛIННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ. ВИРОБНИЦТВО. ПОСЛУГИ. ЦIНИ

ТОРГIВЛЯ. МIЖНАРОДНI ЕКОНОМIЧНI ВIДНОСИНИ. СВIТОВА ЕКОНОМIКА

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛIК

ОРГАНIЗАЦIЯ ВИРОБНИЦТВА, МЕНЕДЖМЕНТ. ЕКОНОМIКА ПIДПРИЄМСТВА

МАРКЕТИНГ