ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК
Державного вищого навчального закладу
"Український державний хіміко-технологічний університет"

Архів2022-2

Зміст

ВСТУП

Сухий К.М.

Шановні автори та читачі збірника наукових праць «Економічний вісник Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»!


ЕКОНОМІКА
Єфіменко А.Ю.
Нормативно-правове забезпечення капіталізації банківського сектору в умовах макроекономічної нестабільності
http://dx.doi.org/10.32434/2415-3974-2022-16-2-6-13

Кравченко О.В., Кобець Т.О.
Проблеми обліку розрахунків з оплати праці в період воєнного стану та шляхи вдосконалення
http://dx.doi.org/10.32434/2415-3974-2022-16-2-14-20

Левченко Н.М..
Модифікація кошторисних нормативів з ціноутворення у будівництві
http://dx.doi.org/10.32434/2415-3974-2022-16-2-21-29

Левченко С.А.
Інструментарій забезпечення економічно-безпечного майбутнього підприємств енергетики
http://dx.doi.org/10.32434/2415-3974-2022-16-2-30-38

Нечаєва І.А., Бень В.В.
Визначення стимулів соціально-економічного відновлення господарського комплексу Запорізького регіону в умовах воєнного стану
http://dx.doi.org/10.32434/2415-3974-2022-16-2-39-48

Писарькова В.Р., Стрельченко І.І.
Система показників фінансової стійкості місцевого бюджету як складова оцінки конкурентного імунітету регіону
http://dx.doi.org/10.32434/2415-3974-2022-16-2-49-57

Пожуєва Т.О., Бугрім О.Ю.
Роль економічної захищеності в прогнозуванні вірогідних безпек
http://dx.doi.org/10.32434/2415-3974-2022-16-2-58-64

Тютюник І.В., Теницька І.А., Востриков П.М.
Тінізація екологічних податків: теоретичний аспект
http://dx.doi.org/10.32434/2415-3974-2022-16-2-65-73

Худавердієва В.А.
Стан розвитку туризму і напрями державного регулювання туристичної політики в Україні
http://dx.doi.org/10.32434/2415-3974-2022-16-2-74-87


МЕНЕДЖМЕНТ
Васильєв Олексій, Літвінова Валерія
Сучасні підходи до формування методів мотивації праці
http://dx.doi.org/10.32434/2415-3974-2022-16-2-88-96

Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С., Ілляшенко Н.С., Райко Д.В.
Управління потенціалом інноваційного розвитку промислового підприємства в цифровій економіці
http://dx.doi.org/10.32434/2415-3974-2022-16-2-97-106

Круглікова В.В., Кругліков Є.В.
Інклюзивний місцевий розвиток громад у рамках європейських тенденцій
http://dx.doi.org/10.32434/2415-3974-2022-16-2-107-114

Кучкова О.В., Ахрієрейська Н.В., Малик О.Ю.
Управління бізнес-системою підприємства
http://dx.doi.org/10.32434/2415-3974-2022-16-2-115-121

Ткаченко А.М., Григор’єва О.В.
Модель адаптивної поведінки підприємств в умовах трансформаційних змін, пов’язаних із загостренням кліматичної кризи
http://dx.doi.org/10.32434/2415-3974-2022-16-2-122-128


МАРКЕТИНГ
Гармідер Л.Д., Куцинський А.В., Куцинська М.В.
Показники оцінювання ефективності рекламної кампанії: сутнісний аналіз
http://dx.doi.org/10.32434/2415-3974-2022-16-2-1298-136

Науменко О.П., Кулініч М.А., Плахотін К.О., Науменко О.О.
Маркетингова складова ресурсозберігаючих екологічних технологій утилізації опалого листя
http://dx.doi.org/10.32434/2415-3974-2022-16-2-137-143


МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Карпенко А.В., Севастьянов Р.В.
Тенденції розвитку кластерного руху в економіці України
http://dx.doi.org/10.32434/2415-3974-2022-16-2-144-157