ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК
Державного вищого навчального закладу
"Український державний хіміко-технологічний університет"

Архів за 2016р, номер журналу 2

ЕКОНОМIЧНА НАУКА, ОСНОВНI ЕКОНОМIЧНI КОНЦЕПЦIЇ, ТЕОРIЯ
ДИНАМIКА ЕКОНОМIКИ. ЕКОНОМIЧНИЙ РОЗВИТОК
МАТЕМАТИЧНА ЕКОНОМIКА
РЕГIОНАЛЬНА ЕКОНОМIКА
ЕКОНОМIЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМIЧНА ПОЛIТИКА. УПРАВЛIННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ. ВИРОБНИЦТВО. ПОСЛУГИ. ЦIНИ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛIК
ОРГАНIЗАЦIЯ ВИРОБНИЦТВА, МЕНЕДЖМЕНТ. ЕКОНОМIКА ПIДПРИЄМСТВА
МАРКЕТИНГ