ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК
Державного вищого навчального закладу
"Український державний хіміко-технологічний університет"

Архів журналу за 2020р Номер2

Зміст

Вступне слово

Комірна В. Сердечно вітаю читачів журналу “Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ”


МАТЕМАТИЧНА ЕКОНОМІКА


РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА


ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА. УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ. ВИРОБНИЦТВО. ПОСЛУГИ. ЦІНИ


ТОРГІВЛЯ. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ. СВІТОВА ЕКОНОМІКА


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК


ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, МЕНЕДЖМЕНТ. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА


МАРКЕТИНГ